BEZMAKSAS piegāde Latvijā pirkumiem virs 20 EUR uz Omniva pakomātiem.

+371 22 30 70 31
Mans Grozs

Privātuma politika

www.sisi.lv iepirkšanās noteikumi / Distances līgums

Lūgums, izlasiet  uzmanīgi pirms veiciet savu pasūtījumu. Veiciet pasūtījumu tikai tajā gadījumā, ja Jūs pilnībā saprotat, kā arī piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti turpmāk. Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA "Deikor", reģistrācijas Nr. 40203390641, adrese: Kaivas 50/K2-62c, Riga, LV-1021, (turpmāk tekstā SISIFREESTORE) un Pircēju, kas veic pirkumu 

www.sisi.lv mājaslapā. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti SISIFREESTORE interneta veikalā.

Vispārīgie noteikumi

1.1.  Šie e-veikala noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir pircēja (turpmāk- Pircējs) un Pārdevēja (turpmāk – Pārdevējs) juridiski saistošs dokuments, kas nosaka tiesības un pienākumus preču iegādei, to apmaksai, piegādes un atgriešanas nosacījumus un kārtību, kā arī citus ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā saistītos noteikumus.

1.2. Pircējs pēc šiem Noteikumiem ir persona, kas ir reģistrējusies interneta vietnē kā pircējs.
Internetveikalā var iepirkties:

1.2.1. Rīcībspējīga fiziska persona, kas ir sasniegusi pilngadību, kuras rīcībspēju neierobežo tiesas lēmums;

1.2.2. Nepilngadīga persona no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot tos gadījumus, kad tā ir emancipēta;

1.2.3. Juridiska persona.

1.3. Piereģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs nepārprotami apstiprina, ka ir tiesīgs iepirkties interneta vietnē.

1.4. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, rediģēt vai papildināt šos noteikumus. Par noteikumu izmaiņām pircējs tiek informēts internetveikala mājas lapā. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties no to pasludināšanas brīža, kad tie ir pieejami abām iesaistītajām pusēm. Tāpēc pircējam ieteicams iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katra pirkuma veikšanas.

1.5. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkuras atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar
Noteikumiem, neskatoties uz to, ka viņam ir sniegta šī iespēja.


2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pircējam ir savi personas dati (vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefona Nr.), kas ir nepieciešami veicot pasūtījumu, piegādi un apmaksu.

2.2. Pircējs Pārdevējam dod tiesības ievākt, glabāt, sistematizēt, izmantot un kārtot šos noteikumus attiecībā uz jebkādiem mērķiem un visiem personas datiem, kas pircēja rīcībā tieši vai netieši tiek sniegti, reģistrējoties un apmeklējot interneta veikalu.

2.3. Pircēja iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, balstoties uz Latvijas Republikas personu datu aizsardzības likuma prasībām, kā arī balstoties uz citiem Latvijas Republikas likumiem, kas reglamentē personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un aizsargājot Pircēja personas datus, Pārdevējs īstenos organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu darbību.

2.4. Pircēja iesniegtos datus lietos tikai un vienīgi Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem sadarbojas Pārdevējs, veicot internetveikala vadīšanu, preču piegādi un (vai) citas darbības, kas saistītas ar Pircēja pasūtījumu pieņemšanu vai izpildi. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekšminētās iesaistītās puses vai Latvijas Republikas tiesību aktos minētajos gadījumos, kas paredz šādu rīcību.

2.5. Atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei iespējams rakstot uz epasta adresi: info@sisi.lv .


3. Pirkšanas – pārdošanas līgums

3.1. Pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs internetveikalā noformē un veic pasūtījumu.

3.2. Noslēdzot Pirkšanas – pārdošanas līgumu, Pircēja pasūtījuma veikšanas laikā preču sortiments, to cenas, kā arī citi noteikumi ir saistoši Pircējam un Pārdevējam un var tikt mainīti tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

3.3. Pirkšanas – pārdošanas līgumi tiek reģistrēti un saglabāti SISIFREESTORE datu bāzē.


4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces internetveikalā www.sisi.lv , ievērojot šos noteikumus.

4.2. Pircējs patur tiesības atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

4.3. Noformēta un apstiprināta pasūtījuma groza korekcija vai anulēšana nav iespējama.


5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja pircējs mēģina jebkādā veidā kaitēt interneta veikala darbībai, datu drošībai vai neievēro citus noteikumus, kuri minēti 6. punktā, tad Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircēja piekļuvi tiešsaistes veikaliem www.sisi.lv


6. Pircēja pienākumi

6.1. Pircējam ir pienākums apmaksāt pasūtījumu un to saņemt šajos Noteikumos noteiktajā kartībā.

6.2. Ja Pircējs preču saņemšanas brīdī bez svarīga iemesla atsakās saņemt preci, pēc Pārdevēja pieprasījuma, Pircējam ir pienākums segt preces piegādes izdevumus.

6.3. Pircējs apņemas saglabāt un nenodot trešajām personām interneta veikala www.sisi.lv reģistrācijas datus. Pārdevējs nenes atbildību par trešo personu darbībām, izmantojot Pircēja reģistrācijas datus līdz tam brīdim, kamēr Pārdevējs nav saņēmis ziņojumu vai informāciju par pieslēgšanās datu maiņu vai Pircēja lietotājvārda aizstāšanu. Pretējā gadījumā SISIFREESTORE ir tiesības uzskatīt, ka darbības interneta vietnē veic Pircējs.

6.4. Internetveikala www.sisi.lv Pircējiem ir jāievēro šie Noteikumi un nosacījumi, kas ir saprotami atrunāti un nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem.


7. Pārdevēja saistības

7.1. Pārdevējs apņemas sniegt iespēju izmantot interneta veikala pakalpojumus, kuru darbošanās nosacījumus nosaka šie Noteikumi un citi interneta veikalā www.sisi.lv pasludinātie nosacījumi.

7.2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt Pircēja izvēlētā piegādes veidā, vadoties pēc nosacījumiem, kurus nosaka šie Noteikumi.

7.3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personīgo informāciju.

7.4. Kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā www.sis.lv iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, pirms tam informējot Pircēju. Pārdevējs var piedāvāt analoģisku preci. Ja Pircējs atsakās, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 5 darba dienu laikā.

7.5. Ja Pircējs izmanto Noteikumu 4.2. punktā noteiktās tiesības un ja pastāv Noteikumu 4.4. punktā paredzētie apstākļi, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 7 (septiņu) dienu laikā no tās dienas, kad atgrieztās preces tika piegādātas Pircējam.

7.6. Pārdevējs var neatgriezt Pircējam viņa samaksāto naudas summu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs neuzrāda apliecinājumus, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājies pirmais.

7.7. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami sniegt Pircējam informāciju, kas atrunāta Latvijas Republikas Civilā kodeksa

6.2287. pantā.

 

8. Preču cena

8.1. Preču cenas interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā www.sisi.lv tiek norādītas valūtā, kura tiek izmantota valstī. Pārdevējs ir PVN maksātājs. PVN ir iekļauts cenā, apstiprinot pasūtījumu, pie kopējās preču summas tiek pierēķināta piegādes samaksa.

8.2. Interneta veikalā ir norādītas mazumtirdzniecības (samazinātās) cenas, ko sniedz pārdodamo preču piegādātāji vai oficiālie izplatītāji. Samazinātās preču cenas ir ražotāja rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas, kuras tiek izmantotas pārdodot preces tiešajos tirdzniecības punktos, pārdošanas salonos un veikalos.


9. Preču pasūtīšana un norēķināšanās par precēm

9.1. Pircējs, apmeklējot elektronisko veikalu, izvēlas preces, kuras viņam patīk un saskaņā ar to tiek noformēts pirkumu grozs. Kad pirkumu grozs ir noformēts, Pircējs ievada datus, kas nepieciešami izvēlēto preču iegādei un piegādei: savs vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks piegādāta prece, tālrunis un papildus informācija, kas var būt svarīga, piegādājot pasūtītās preces.

9.1.1 Pēc informācijas ievadīšanas klients izvēlas vienu no sekojošiem apmaksas veidiem:

·       maksājums, izmantojot kāda no maksājumu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu

·       bankas maksājumu karte

9.2. Pasūtījums tiek nodots tālākai izpildei tikai no tā brīža, kad pārdevēja kontā ir ieskaitīta pirkuma naudas summa.

9.3. Preču cenas elektroniskajā veikalā un pēdējā pasūtījuma logā tiek norādītas eiro valūtā ar PVN.

9.4. Pēc pirkuma apmaksas klientam e-pastā tiks nosūtīts paziņojums, par saņemto maksājumu kas apliecinās pirkuma faktu.

9.5. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.


10. Preču piegāde

10.1. Pircējam, pasūtot preces, ir pienākums norādīt precīzu piegādes adresi.

10.2. Pircējam ir pienākums saņemt preces pašam. Ja Pircējs pats preces nevar saņemt, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību iesniegt pretenzijas preču piegādes dēļ neatbilstošai personai.

10.3. Pārdevējs piegādā preces Pircējam, vadoties pēc piegādes termiņiem. Piegādes termiņš – līdz 5 (piecām) darba dienām. Piegādes termiņi netiek piemēroti tajos gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, savukārt Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Iepazīstoties ar šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma kārtā preču piegāde var tikt aizkavēta no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes termiņus un citus nosacījumus. Ja Pārdevējs nepiegādā preces papildus termiņa laikā, Pircējs var izmantot Noteikumu 4.2. punktā atrunātās tiesības – atteikties no preču vai pakalpojumu pirkšanas-pārdošanas līguma.

10.4. Piegādes cenas:

10.4.1. Piegāde ar Omniva pašapkalpošanās sūtījumu termināļiem – Bezmaksas piegāde virs 20Eur

10.5. Cenas var mainīties saskaņā ar spēkā esošo partneru priekšlikumiem.

10.6. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai piegādātas nelaikā trešo personu vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

10.7. Saņemot preci veikalā Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt sūtījuma stāvokli (vai nav bojāts ārējais iepakojums) un parakstīt faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentu. Kad Pircējs paraksta faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī.

10.8. Saņemot preci Omniva pakomātā, Klients saņem īsziņu un e-pastu par preces gatavību saņemšanai konkrētajā pakomātā.

10.9. Par preces saņemšanas pierādījumu kalpos saņemšanas akts vai e-pasta apstiprinājums, ka paciņa ir saņemta un izņemta no pakomāta.

10.10. Ja Pircējs, saņemot sūtījumu, pamana kādu preču neatbilstību, rūpniecības brāķi vai citus preču defektus, par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs. Ja sūdzība par neatbilstošu preču kvalitāti tiek apstiprināta un Pircējs atgriež neatbilstošas kvalitātes preces, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt naudu par preci, apmaksājot arī atgriešanas izdevumus.

10.11. Pircējiem, kas sūtījumus saņem Omniva pašapkalpošanās terminālos, pamanot neatbilstības, ir pienākums par to nekavējoties informēt SISIFREESTORE.

10.12. Visu pārdodamo preču īpatnības tiek norādītas aprakstos, kas pievienoti pie katras preces. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var būt neatbilstoši patiesajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantojamo datora monitora īpatnību dēļ.


11. Preču atgriešana

11.1. Pārdoto preču trūkumi tiek likvidēti, nekvalitatīvas preces apmaināmas vai atgriežamas, vadoties pēc „Mazumtirdzniecības noteikumiem“, kuri apstiprināti ar Latvijas Republikas Valdības lēmumu.

11.2. Ja Pircējs vēlas atgriezt preci (preces), vadoties pēc 11.1. punkta prasībām, Pircējam ir jāaizpilda preču atgriešanas dokuments, kas tiek pievienots pirkumam.

11.3. Atgriežot preces, obligāti jāievēro šie nosacījumi:

11.3.1. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, nesaplēstā iepakojumā (šis punkts netiek piemērots, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

11.3.2. Pircējs Preci nedrīkst sabojāt;

11.3.3. Prece nedrīkst būt lietota, tā nedrīkst būt zaudējusi savu ārēji vizuālo preces izskatu: nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargājošās plēves un tml. (šis punkts netiek piemērots, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

11.3.4. Atgriežamajai precei jābūt tādas pašas komplektācijas, kādu Pircējs bija saņēmis;

11.3.5. Atgriežot preci, obligāti jāiesniedz iegādes dokuments, garantijas talons (ja tas tika izdots) un jāaizpilda atgriešanas dokuments;

11.3.6. Pārdevējam ir tiesības atteikties saņemt Pircēja atgriežamās preces, ja netika ievēroti preču atgriešanas nosacījumi;

11.3.6.1. Preču atgriešana tiek veikta Pircēja noteiktā veidā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas;

11.4. Atbilstošas kvalitātes preču atgriešana un apmainīšana tiek veikta, vadoties pēc Civilkodeksa 6.228.10 panta 1. daļas;

11.5. Par Pircēja saņemtajām, bet vēlāk atteiktajām precēm samaksātā nauda tiek pārskaitīta uz Pircēja norēķinu kontu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no preču atgriešanas dienas Pārdevējam, ja Pārdevējs ar Pircēju nevienojas par citādāku kārtību. Pārdevējs neuzņemas atbildību par neizpildītu vai aizkavēti izpildītu pārskaitījumu par atgriežamajām precēm, ja Pircējs kļūdaini iesniedzis atgriešanai nepieciešamos datus.


12. Informācijas apmaiņa

12.1. Pārdevējs informē Pircēju, izmantojot viņa reģistrācijas formā sniegto e-pasta adresi, savukārt Pircējs var izmantot visus saziņas kanālus, kas norādīti interneta veikala www.sisi.lv vietnes sadaļā „KONTAKTI“.

 

14. Mārketinga līdzekļi, kurus piemēro Pārdevējs 

14.1. Pārdevējs var organizēt dažāda veida akcijas, mainīt nosacījumus vai atcelt tos.

14.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, piekrīt, ka uz viņa e-pasta adresi tiks sūtīti informatīvi paziņojumi

14.3. Pircējam, nevēloties saņemt viņam paredzētos piedāvājumus, ir jānorāda, lai tādi paziņojumi un (vai) piedāvājumi viņam netiktu sūtīti. Ja Pircējs nevēlas, Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus mārketinga nolūkiem un nesūtīs Pircējam reklāmas vai informatīvos paziņojumus, izņemot tos, kuri ir obligāti, veicot Pircēja iesniegto pasūtījumu.

14.4. Pārdevējs var izsniegt Pircējiem virtuālu naudas vienību (Kuponu), ar kuru par iegādātajām precēm varēs norēķināties tikai interneta veikalā.

14.5. Gadījumā, ja Pircējs, iegādājoties preces, to pirkšanai izmanto Kuponus un izmanto šo Noteikumu 4.2. punktā paredzētās preču atgriešanas tiesības, iepērkoties izmantotā Kupona summa tiek atrēķināta no Pircējam atgriežamās summas par atgriežamo preci. Kuponi ir vienreizējas lietošanas, kad tie tiek izmantoti, tie netiek atgriezti. Preču atgriešanas gadījumā Kuponi netiek atgriezti Pircējam. Kuponi pret skaidru naudu netiek mainīti.


15. Nobeiguma noteikumi

15.1. Šie Noteikumi izveidoti, vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

15.2. Šie Noteikumi un Pušu attiecības saistībā ar šiem Noteikumiem tiek piemēroti un skaidroti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

15.3. Visas domstarpības, kas radušās šo Noteikumu izpildes dēļ, risināmas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

15.4. Puses ir atbrīvotas no saistībām saskaņā ar šo Noteikumu izpildi, ja to izpildi kavē neparedzētie apstākļi, kas nav pakļauti Pušu gribai, tai skaitā:

15.4.1. Ugunsgrēki, sprādzieni, vētras un citas stihiskās nelaimes un dabas katastrofas, kuras neļauj izpildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;

15.4.2. Negadījumus vai apstākļus, kurus līguma Puses (Puse) nevar kontrolēt un kas neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;

15.4.3. Valdības vai varas rīcību, kura neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuras dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta.

 

www.sisi.lv iegādātajām precēm tiek nodrošināta 2 gadu garantija.

Garantijas karte ir preces pirkuma maksājuma apliecinošs dokuments, kurā fiksēts preces pirkuma laiks un summa.  Tiek nodrošināta LR likumdošanā noteiktā garantija 

Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ. 

Garantija nedarbojas, ja nav ievēroti www.sisi.lv Garantijas noteikumi:

1. Nav saglabāts preces maksājumu apliecinošs dokuments;

2. Nozaudētas atsevišķas preces detaļas (furnitūra, rāvējslēdzējs, josta u.tml.);

3. Precei ir mehāniskajiem bojājumi, skrāpējumi, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā; 

4. Defekts radies, izmantojot preci tādiem mērķiem, kam tā nav paredzēta;

5. Defekts radies ķīmisku vielu iedarbības rezultātā;

6. Defekts radies, neievērojot preces specifikācijā norādīto preces kopšanas instrukciju;

7. Garantija neattiecas uz apaviem, apgērbiem, aksesuāriem, kas ir bijuši remontā vai tikuši remontēti mājas apstākļos

8. Dabiska elementu nolietojuma gadījumos;

9. Visi garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.

!!! Visi strīdi un domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju tiks atrisinātas pārrunu ceļā. Pretējā gadījumā strīdi tiks izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

 

Apģērbu kopšana:

1. Apģērbi jāizvēlas atbilstoši izmēram un figūras formai.

2. Apģērbi jākopj atbilstoši ražotāja instrukcijai, lai pasargātu no krāsas, deformācijas, un citiem kvalitātes zudumiem.

3. Pirms Apģērbu mazgāšanas uzmanīgi iepazīties ar informāciju uz apģērba etiķetes un ievērot tur sniegtos mazgāšanas un gludināšanas norādījumus.

4. Lai novērstu auduma sakrāsošanos, aizliegts mazgāt dažādu krāsu toņu apģērbu kopā.

5. Pirms mazgāšanas izgriezt apģērbu uz kreiso pusi.

6. Izvēlēties mazgāšanas līdzekļus, kas ir atbilstoši konkrētajai apģērba krāsai.

7. Mazgājot Apģērbu veļas mazgājamā mašīnā, izvēlēties atbilstošu programmu un temperatūras režīmu, lai novērstu apģērba saraušanos un samazinātu krāsas izbalēšanas risku.

8. Pirms Apģērbu mazgāšanas pārliecinieties, ka kabatās neatrodas priekšmeti, kuri var sabojāt audumu un mainīt auduma krāsu.

9. Izvēlieties atbilstošu Apģērba žāvēšanas veidu (piemēram: drīkst žāvēt mehāniski/drīkst žāvēt centrifūgā).

10. Gludinot Apģērbu, izvēlēties atbilstošu gludināšanas režīmu.

11. Aizliegta Apģērbu tīrīšana ar šķīdinātājiem un citām Apģērbu kopšanai neparedzētām ķīmiskām vielām.

12. Sargāt Apģērbu no saskarsmes ar ķīmiskiem produktiem. 

 

Apavu kopšana:

1. Apavi jāizvēlas atbilstoši izmēram un pēdas formai.

2. Apavi jākopj atbilstoši ražotāja instrukcijai, lai pasargātu no krāsas, deformācijas, un citiem kvalitātes zudumiem.

3. Lai nedeformētu apavus, uzvelkot apavus, obligāti jālieto apavu lāpstiņa.

4. Apavi ir jāapstrādā ar apavu kopšanai paredzēto  aizsarglīdzekli, lai pasargātu  no ārējas vides kaitīgās ietekmes. Mitrā laikā apavus  ieteicams apstrādāt ar aizsarglīdzekli vairākas reizes nedēļā.

5.  Dabīgas ādas apavi jākopj ar tiem paredzētiem līdzekļiem. 

6. Aizliegta apavu mazgāšana ar ūdeni. 

7. Dabīgas ādas apavi jāsaudzē no lietus.

8. Apavus nedrīkst uzglabāt lielā karstumā un saules staru iedarbībā, mitrumā, lai pasargātu apavus no krāsas, deformācijas un citiem apavu kvalitātes zudumiem. Lai saudzētu apavus, tos ieteicams uzglabāt kokvilnas maisā, tumšā, vēsā vietā.

9. Apavus nedrīkst žāvēt uz radiatoriem, citām sildierīcēm, lai pasargātu apavus no krāsas un deformācijas un citiem apavu kvalitātes zudumiem. 

10. Regulāri kopt apavus ar apavu kopšanas līdzekļiem, kā arī patstāvīgi uzraudzīt apavu stāvokli, savlaicīgi veicot apavu apkopi vai remontu, ja tāds nepieciešams.

11. Sargāt Apavus no asiem priekšmetiem, kā arī saskarsmes ar ķīmiskiem produktiem. 

12. Aizliegta Apavu tīrīšana ar šķīdinātājiem un citām apavu kopšanai neparedzētām ķīmiskām vielām.

13. Tādiem defektiem kā papēžu nodilums, apavu nolietojums, vai defekti, kas radušies neievērojot  Apavu kopšanas instrukciju, kā arī nenozīmīgi defekti, kas neietekmē apavu valkāšanu, - netiks piemērota garantija.

 

Somu kopšana:

1. Somas jākopj atbilstoši ražotāja instrukcijai, lai pasargātu no krāsas, deformācijas, un citiem kvalitātes zudumiem.

2. Dabīgas ādas somas jākopj ar tām paredzētiem līdzekļiem. 

3. Aizliegta somu mazgāšana ar ūdeni. 

4. Dabīgas ādas somas jāsaudzē no lietus.

5. Somas nedrīkst uzglabāt lielā karstumā un saules staru iedarbībā, mitrumā, lai pasargātu somas no krāsas, deformācijas un citiem kvalitātes zudumiem. Lai saudzētu somas, tās ieteicams uzglabāt kokvilnas maisā, tumšā, vēsā vietā.

6. Somas nedrīkst žāvēt uz radiatoriem, citām sildierīcēm, lai pasargātu no krāsas un deformācijas un citiem kvalitātes zudumiem. 

7. Regulāri kopt somu ar kopšanas līdzekļiem, kā arī patstāvīgi uzraudzīt somas stāvokli, savlaicīgi veicot apkopi vai remontu, ja tāds nepieciešams.

8. Sargāt somu no asiem un spiciem priekšmetiem, kā arī saskarsmes ar ķīmiskiem produktiem. 

9. Ievērojiet somas ietilpību, lai svara un apjoma ietekmē, somu nepakļautu deformēšanās vai saplīšanas riskam.

10. Aizliegta somu tīrīšana ar šķīdinātājiem un citām somu kopšanai neparedzētām ķīmiskām vielām.

11. Tādiem defektiem kā somu nolietojums, vai defekti, kas radušies neievērojot  somu kopšanas instrukciju, kā arī nenozīmīgi defekti, kas neietekmē somas valkāšanu - netiks piemērota garantija.